پنج شنبه ,۲ آذر ۱۳۹۶
خانه / آدرس و تلفن

آدرس و تلفن

دفتر مرکزی: یزد، بلوار شهید بهشتی، ساختمان پیشگامان، طبقه اول، واحد اول تلفن: ۱۸-۳۶۲۹۴۳۱۴ (۰۳۵) نمابر: ۳۶۲۹۴۳۱۹ (۰۳۵) محل اجرای پروژه: استان یزد – کیلومتر ۲۵ بزرگراه یزد – مهریز – کیلومتر ۹ جاده اختصاصی
محل اجرای پروژه: استان یزد – کیلومتر ۲۵ بزرگراه یزد – مهریز – کیلومتر ۹ جاده اختصاصی